ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೇವಾ ಠಾಣೆ

 

ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾ.ನಿ.ಅ ರವರ ವಿವರ

(Division & EE Details)

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ರವರ ವಿವರ

(Sub Division & AEE Details)

ಸೇವಾಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸ. ಅ ರವರ

 

Service Stations & AE Details

ಕೇಂದ್ರ
ರೂಪ ನೀಲಗುಂದ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560052.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945157
ಮೊಬೈಲ್: 9845444078
ಮೇಲ್: - eec@bwssb.gov.in

C1
ಹೆಸರು: ಪುನೀತ್ ಎ ಹರ್ಸೂರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: # 17, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ತುಳಸಿ ತೋಟ, ಚಿಕ್ಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು -53.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945188
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760990674
ಮೇಲ್: - aeec1@bwssb.gov.in

ಎಚ್‌ಜಿಆರ್
ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್
ವಿಳಾಸ: ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು –560052.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945191
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900944041

ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್
ಹೆಸರು: ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್ ಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560005
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945192
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9972962038

C2
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560005
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945167
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444053
ಮೇಲ್: - aeec3@bwssb.gov.in

ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್
ಹೆಸರು:ರಾಹುಲ್
ವಿಳಾಸ: ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ನೇತಾಜಿ ಆತಾಡಾ ಮೈದಾನ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560005
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945167
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9916524936

ಮಾಚಲಿಬೆಟ್ಟ
ಹೆಸರು:ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಿ
ವಿಳಾಸ: ಪ್ರೀ ಓನ್ಡ್ ಕಾರ್ ಡೀಲರ್ ಎದುರು, ಬನಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560033
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945167
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9591209312

ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 1 (ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ)
ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ್
ವಿಳಾಸ: 2 ನೇ ಹಂತ, ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಿಎಸ್‌ಎ ರಸ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560045
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945167
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9916524936

ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 2 (ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಹಳ್ಳಿ)
ಹೆಸರು:ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳಿ

ವಿಳಾಸ: ಪಿಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 2 (ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಹಳ್ಳಿ)

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945167
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9591209312

 

ಪೂರ್ವ -1

ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ವರ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945158
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-9741969945

ಮೇಲ್: - eee@bwssb.gov.in

 

E-1-1
ದರ್ಶನ್ ವೈ ಬಿ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು - 560066
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945115
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9740984161
ಮೇಲ್: - aeee2@bwssb.gov.in

ಹೂಡಿ
ಹೆಸರು:ರವಿ ಕುಮಾರ್
ವಿಳಾಸ: ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹತ್ತಿರ, ಆರ್‌ಎಕ್ಸಡಿಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಬದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560066
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945234
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7349543768

ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ -1
ಹೆಸರು:ಮಂಜುನಾಥ್ / ಸಹನಾಬ್ ಬೇಗಂ
ವಿಳಾಸ: ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು - 560066
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945234

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8431607550 / 8618792435

ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ -2
ಹೆಸರು: ಲತೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್
ವಿಳಾಸ: ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560066

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945115
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8867388732

E-1-2
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುದಾಸೀರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -16
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28510008
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444051

ಮೇಲ್:-

ವಿಗ್ನಾನ್ ನಗರ
ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುದಾಸೀರ್
ವಿಳಾಸ: ತೊಡ್ಡನಕುಂಡಿ / ವಿಗ್ನಾನ್ ನಗರ / ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28510008
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444051

ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಏರ್ಪೋಟ್/ಮಾರತಹಳ್ಳಿ/ದೊಡ್ಡನಕುಂಡಿ
ಹೆಸರು: ರಂಜನ್

ವಿಳಾಸ: ಏರ್ಪೋಟ್/ಮಾರತಹಳ್ಳಿ/ದೊಡ್ಡನಕುಂಡಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9481428073

E-1-3
ನವಿನ್ ಕುಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: PÁಡುಗೋಡಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28510008
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9535544974
ಮೇಲ್: -

ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ / ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಹೆಸರು: ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಡಿ. ಇವಿ 2 (1-2)
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7892868185

ಪೂರ್ವ-2
ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 2 ನೇ ಹಂತ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22945200

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444150
ಮೇಲ್: -

E-2-1
ಗೌಸ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 9 ನೇ ‘ಡಿ’ ಮುಖ್ಯ, ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -43
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945170
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9632349063
ಮೇಲ್: -

ಎಚ್‌ಬಿಆರ್
ಹೆಸರು: ದಾವಲ್ ಸಬ್ ಕರ್ನಾಚಿ
ವಿಳಾಸ:ಎಚ್‌ಬಿಆರ್

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945170
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9686566954

ಎಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್

ಹೆಸರು: ದಾವಲ್ ಸಬ್ ಕರ್ನಾಚಿ
ವಿಳಾಸ: ಎಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945170
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9686566954

E-2-2

¯ÉÆÃPɱï ಜೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -43
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945200
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444058
ಮೇಲ್: -

ಲಿಂಗರಾಜುಪುರಂ
ಹೆಸರು:ರಜಿನಿ ಎ
ವಿಳಾಸ: ಲಿಂಗರಾಜುಪುರಂ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945200
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9844888239

ಒಎಂಬಿಆರ್ / ಬಾಣಸವಾಡಿ
ಹೆಸರು:ªÀÄAdÄ£ÁxÀ(ಜೆ ಇ)
ವಿಳಾಸ: ಒಎಂಬಿಆರ್ / ಬಾಣಸವಾಡಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ :22945200
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9590802503

E-2-3
ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 9 ಬಿ -31, ಐಟಿಐ ಕಾಲೋನಿ, ದೂರಾವಣಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -16
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 25663688
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9945233444
ಮೇಲ್: -

ಚಳ್ಳಕೆರೆ/ ಹೊರಮಾವು / ಕಲ್ಕೆರೆ/ ಕೊತ್ತನೂರು /ಭೈರತಿ
ಹೆಸರು D£ÀAzï (ಜೆ ಇ)
ವಿಳಾಸ:gÁªÀiÁªÀÄÆwð£ÀUÀgÀ (ªÁqïð ಸಂಖ್ಯೆ 51)/ «f£À¥ÀÄgÀ/
PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA ªÁqïð ಸಂಖ್ಯೆ 51 / ಹೊರಮಾವು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9980410376

E-2-4
gÁªÀiïPÀĪÀiÁgï
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 9 ಬಿ -31, ಐಟಿಐ ಕಾಲೋನಿ, ದೂರಾವಣಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -16
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 25663688
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9964216530
Mail: -

ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ್
ಹೆಸರು: ಆನಂದ್(ಜೆ ಇ)
ವಿಳಾಸ: ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:25663688
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7090216187

ದೇವಸಂದ್ರ / ಕೆ ರ್ ಪುರಂ

ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್  ಬಿ

ವಿಳಾಸ: ಕೆ ರ್ ಪುರಂ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9844888150

ವಿಜಿನಾಪುರ
ಹೆಸರು: ಆನಂದ್ (ಜೆ ಇ)

ವಿಳಾಸ: ವಿಜಿನಾಪುರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7090216187

ಪಶ್ಚಿಮ - 1
ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಭವನ, 9 ನೇ ಅಡ್ಡ,
5 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಆರ್‌ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945171

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845443138
ಮೇಲ್: -

W-1-1
ಶಿವರಾಮ್ ಎಸ್ ಜಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಭವನ, 9 ನೇ ಅಡ್ಡ, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಆರ್‌ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ.
ಬೆಂಗಳೂರು -40
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23500013
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444069
ಮೇಲ್: -

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್
ವಿಳಾಸ:ಹೊಸ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಗಿರಿಯಾಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು - 560066
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945182
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9901343001

ºÉƸÀºÀ½î
ಹೆಸರು: ¢£Éñï
«¼Á¸À: ºÉƸÀºÀ½î
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945186
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9901343001

ªÀiÁUÀr 1/ªÀiÁUÀr 2

ಹೆಸರು: ¢£Éñï

«¼Á¸À:ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945181
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9901343001

W-1-2
ಸೌಮ್ಯಾ ರಾಣಿ ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -40
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28611826
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845546502
ಮೇಲ್: -

ಚಂದ್ರ ಲೇಔ ಟ್ -1
ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್ ಕೆ
ವಿಳಾಸ: ಚಂದ್ರ ಲೇಔ ಟ್ -1
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8660271833

ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್-2
ಹೆಸರು:¸Àwñï ಟಿ
ವಿಳಾಸ:ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್-2 / ªÀÄÆqÀಲ¥Á¼Àå ಕಚೇರಿಸಂಖ್ಯೆ:22945174
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7892580073

ªÀÄÆqÀಲ¥Á¼Àå
ಹೆಸರು:¸Àwñï ಟಿ
ವಿಳಾಸ: ªÀÄÆqÀಲ¥Á¼Àå
ಕಚೇರಿಸಂಖ್ಯೆ:22945174
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7892580073

ವಿಜಯನಗರ ಒಎಚ್‌ಟಿ
ಹೆಸರು: ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿ
ವಿಳಾಸ: ವಿಜಯನಗರ ಒಎಚ್‌ಟಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945246
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9739925888

W-1-3
ಸುಧರ್ಶನ್ N P
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಬಾವಿ, ಔಟರ್ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -72
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945184
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444073
ಮೇಲ್:

aeenw2@bwssb.gov.in

CUÀæºÁgÀ zÁ¸ÀgÀºÀ½î
ಹೆಸರು: gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ

ವಿಳಾಸ: CUÀæºÁgÀ zÁ¸ÀgÀºÀ½î
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945185
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444076

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ/PÁªÀÄQë¥Á¼Àå

ºÉ¸ÀgÀÄ:²ªÀPÀĪÀiÁgÀ

«¼Á¸À: PÁªÀÄQë¥Á¼Àå

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23235755

ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå: 9845444074

ªÉ¸ïÖ D¥sóï PÁqïð

ºÉ¸ÀgÀÄ: gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ

«¼Á¸À: ªÉ¸ïÖ D¥sóï PÁqïð

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ/PÁªÀÄQë¥Á¼Àå

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23235755

ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå: 9845444076

ಪಶ್ಚಿಮ - 2
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುðನ್ ಎನ್ ಬಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ:80ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,

ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå:: 9740984165
ಮೇಲ್:-eenw@bwssb.gov.in

W-2-1
ದೀಪಕ್ ಎಚ್ ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 5 ನೇ ಹಂತ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -98
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28611826
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9591987962
ಮೇಲ್: - aeew_2_1@bwssb.gov.in

 

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ
ಹೆಸರು: ಕಾವ್ಯ
ವಿಳಾಸ: ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945383
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861938538

 

 

ಐಡಲ್‌ ಹೊಮ್
ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ್ ರಾತೋಡ್
ವಿಳಾಸ: ಐಡಲ್‌ ಹೊಮ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945246
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7026266677

ಕೆಂಗೇರಿ
ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ್ ರಾತೋಡ್
ವಿಳಾಸ: ಕೆಂಗೇರಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945175
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7026266677

ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಹೆಸರು: ನಾಗರತ್ನ

ವಿಳಾಸ: ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8050833940

W-2-2

ಹರಿಕುಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ವಿಳಾಸ: 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗರಬಾವಿ, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ.ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23212181
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444025
ಮೇಲ್: - aeew_2_2@bwssbgmail.com

ನಾಗರಬಾವಿ

ಹೆಸರು: ದೊಡ್ಡವೀರಪ್ಪ
ವಿಳಾಸ: # 5,ಔಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560072
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23183260
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9731870251

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನಗರ
ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತರಾಜು ಸಿ ಪಿ
ವಿಳಾಸ: 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8660134057

ಸರ್.ಎಂ.ವಿ.ಲೇಔಟ್-1 & 2
ಹೆಸರು: ಚಂದನ್ ಎಮ್ ಎನ್
ವಿಳಾಸ: # 4,1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್‌ಎಂವಿ ಲೇಔಟ್, 7.5 ಎಂಎಲ್ ಜಿಎಲ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ - 560076
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23183260
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :. 6361797630

ಉತ್ತರ - 1 

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ:ಆರ್ ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945130

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7022227230
ಮೇಲ್: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

.

.

.

.

.

                                                                                                                                                          

ಉತ್ತರ - 2

ರಮೇಶ್ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ: ಪಿನಾಕಿನಿ ಭವನ, ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು -64
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8431054449
ಮೇಲ್: -

N-1-1

ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೇಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ: 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ

16 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎದುರು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿ,ಸಹಕಾರನಗರ.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23621888
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444123
ಮೇಲ್: - aeen1_jakkur@bwssb.gov.in

ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಕ್ಕೂರ್
ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್
ವಿಳಾಸ: ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಕ್ಕೂರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7019003410

ಸಹಕಾರನಗರ

ಹೆಸರು: ಚಿಂತನಾ ಕೆ
ವಿಳಾಸ: ಸಹಕಾರನಗರ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861547061

N-1-2

ಕಲ್ಪನ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್ ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560032.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945139
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444060
ಮೇಲ್: -

ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್
ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ
ವಿಳಾಸ: ನಂ .3, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 032
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945142
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9482798909

ಆನಂದನಗರ
ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ

ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಜಿಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಆಟ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 032.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945266
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9482798909

ಗಂಗಾನಗರ
ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ
ವಿಳಾಸ: ನಂ .3, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 032
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945142
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9482798909

ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ

ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ
ವಿಳಾಸ: ನಂ .3, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 032
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945142
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9482798909

N-2-1

ವಿನಾಯಕ ಕೆ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿನಾಕಿನಿ ಭವನ, ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು -64
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28562829
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8050863951
ಮೇಲ್: - aeen2@bwssb.gov.in

ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್
ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಹಲ್ಲೂರು
ವಿಳಾಸ: ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945140
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8971192116

ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್
ಹೆಸರು: ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ ಪಿ ಬಿ
ವಿಳಾಸ: ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8184079109

N-2-2

ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಬಿಇಎಲ್ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23621888
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8618366506
ಮೇಲ್: - aeen3@bwssb.gov.in

 

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ
ಹೆಸರು: ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ
ವಿಳಾಸ: ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9743070424

ಸಿಂಗಪುರ(ವಾಡ್ð ನಂ.10)

ಹೆಸರು:ಮುಜಾಹಿದ್ ಬಾಷ

ವಿಳಾಸ: ಸಿಂಗಪುರ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7022862456

ಸಿಂಗಪುರ(ವಾಡ್ð ನಂ.11)

ಹೆಸರು:ಶಿಲ್ಪ

ವಿಳಾಸ: ಸಿಂಗಪುರ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8310871800

N-2-3

ರಾಜೇಶ್ ಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿನಾಕಿನಿ ಭವನ, ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಮೆಜರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು -560064
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28562829
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9901753078
ಮೇಲ್: -

ರಾಚೆನಹಳ್ಳಿ

ಹೆಸರು:ನಂದನ ಸಿ ಎನ್

ವಿಳಾಸ: ರಾಚೆನಹಳ್ಳಿ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7975232080

ಜಿಕೆವಿಕೆ
ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
ವಿಳಾಸ: ಜಿಕೆವಿಕೆ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8971192116

ದಕ್ಷಿಣ -1 
ಭರತ್  ಕುಮಾರ್ ಎಸ್
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -41
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945143
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9036560649
ಮೇಲ್: - 

 

.

 

.

.

 

.

.

.

.

.

.

ದಕ್ಷಿಣ -2

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ: 

ಕಪಿಲ ಭವನ, 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -41

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945143
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9740984164
ಮೇಲ್: - 

S-1-1

ವಿನಾಯಕ ದತ್ತ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಜಂಬುಸಾವರಿ ದಿನ್ನೆ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 8 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು -76
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945267
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7259304007

ಮೇಲ್: -aees2@bwssb.gov.in

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್
ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಆರ್
ವಿಳಾಸ: ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9901288556

ಜೆಪಿ ನಗರ
ಹೆಸರು:ಆಕ್ರಮ್

ವಿಳಾಸ:ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9880927106

ಆರಕೆರೆ ಲೇಔಟ್

ಹೆಸರು:ಆಕ್ರಮ್

ವಿಳಾಸ:ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9880927106

 

 

 

ಕೊತ್ತನೂರು ದಿನ್ನೆ
ಹೆಸರು: ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿ

ವಿಳಾಸ: ಕೊತ್ತನೂರು ದಿನ್ನೆ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444038

ಜಂಬುಸಾವರಿ ದಿನ್ನೆ
ಹೆಸರು: ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿ

ವಿಳಾಸ:ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444038

S-1-2
ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬಿಟಿಎಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು -76.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 40977432
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444037
ಮೇಲ್: -

.

.

.

.

.

S-1-3

ವಿನಯ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686566941
ಮೇಲ್: -

 

ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು: ವಿಕಾಸ್/ನಾಗರಾಜ್               ವಿಳಾಸ: HSR ಲೇಔಟ್/ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945154/22945231
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444039/9901288556

ನಾರಾಯಣನಗರ ಮತ್ತು ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ

ಹೆಸರು:ಸಂತೋಷ್

ವಿಳಾಸ: ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್(1 ಮತ್ತು 2)
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8139905333

S-2-1

ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಕಪಿಲಾ ಭವನ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -41
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945148
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8904148794

ಮೇಲ್: - aeesw4@bwssb.gov.in

ಜೆಪಿ ನಗರ 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ
ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಳಾಸ: 27 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಿಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು -560011
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945152
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6361835615

ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್
ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವಿಳಾಸ: ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945150
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6361835615

ಜಯನಗರ
ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಜಾ

ವಿಳಾಸ:ಜಯನಗರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8951785741

ಬೈರಸಂದ್ರ
ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಜಾ
ವಿಳಾಸ: ಮೌಂಟೆನ್ ರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಮಂತ್ರಿ ಅಪಾರ್ ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560011.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945149
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8951785741

ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ
ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಜಾ
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು -
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945380
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8951785741

S-2-2
ಸಯಬಣ್ಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ರಸ್ತೆ, ಕುಡ್ಲು ಜಿಎಲ್ಆರ್, ಕುಡ್ಲು.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444090
ಮೇಲ್: - aeesv2@bwssb.gov.in

ಕುಡ್ಲು
ಹೆಸರು: ಫಕುರುದ್ದಿನ್(ಜೆ ಇ ಓ)
ವಿಳಾಸ: ಕುಡ್ಲು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449431356

ಬೇಗೂರ್
ಹೆಸರು:ರಾಜೇಶ್

ವಿಳಾಸ: ಬೇಗೂರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9148793837

South West -1

ಸ್ನೇಹ ವಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಜೆ 11 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 35 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4 ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಕಪಿಲಭವನ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560041
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945196

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8762892000
ಮೇಲ್: - eesw1@bwssb.gov.in

S-W-1
ಚನ್ನಪ್ಪಾಜಿ ಎಸ್ ಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ:ದ್ವಾರಕನಾಥ ರಸ್ತೆ ವಿ ವಿ ಪುರಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು

ಬೆಂಗಳೂರು-560004
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945193
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444081
ಮೇಲ್: - aeesw1@bwssb.gov.in

ಚಿಕ್ಕಲಾಲ್ಬಾಗ್ 1 & 2
ಹೆಸರು: ಸೀಮ
ವಿಳಾಸ: ತುಳಸಿತೋಟ, ಚಿಕ್ಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560053
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945188
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6362695183

ಎಲ್ಎಲ್ಆರ್
ಹೆಸರು: ಸೀಮಾ

ವಿಳಾಸ: ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 002

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945188
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6362695183

ಬನ್ನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ / ಸುಧಾಮನಗರ
ಹೆಸರು: ಸುಹಾಸ್
ವಿಳಾಸ: ಕೆಬಿಹೆಚ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009 ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945188
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9481469168

S-W-2
ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಎ ಎನ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಎದುರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು -04
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945193
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444085
ಮೇಲ್: - aeesw2@bwssb.gov.in

ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ / ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ
ಹೆಸರು: ಪ್ರಹಲಾದ್
ವಿಳಾಸ: ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ / ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945195
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444087

ಜೆಜೆ ನಗರ
ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಯಣ ಗೌಡ
ವಿಳಾಸ:ಜೆಜೆ ನಗರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945156
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444086

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ
ಹೆಸರು:ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ

ವಿಳಾಸ: ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945156
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444048

S-W-3
ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: # 3, ಎಂ.ಎನ್.ಕೆ. ಪಾರ್ಕ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560004
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945155
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444041
ಮೇಲ್: -

ಎಂಎನ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ
ಹೆಸರು: ಕಾತಿðಕ್ ಎಂ

ವಿಳಾಸ: ಎಂಎನ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945228
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444032

ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್
ಹೆಸರು: ಸುದಶðನ್ ಡಿ ಎನ್
ವಿಳಾಸ: ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444105

ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್/ಗಿರಿನಗರ/ಬಿಟಿಆರ್
ಹೆಸರು: ಉಷಾ ಸಿ ಆರ್
ವಿಳಾಸ: ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್/ಗಿರಿನಗರ/ಬಿಟಿಆರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686566952

ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ- 2
ದಿವ್ಯಶ್ರೀ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಜೆ 11 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 35 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4 ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಕಪಿಲಭವನ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560041
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945196

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844440169
ಮೇಲ್: - eesw2@bwssb.gov.in

S-W-4
ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ:ಬನಗಿರಿನಗರ

ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ

ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444113
ಮೇಲ್: - aeesw2@bwssb.gov.in

ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ 1 & 2
ಹೆಸರು:ಕುಮುದ (ಜೆ ಇ)

ವಿಳಾಸ:ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945147
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9035903638

ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಹೆಸರು:ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್
ವಿಳಾಸ: ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945147
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9845444031

ಗಿರಿನಗರ

ಹೆಸರು: ಉಷಾ ಸಿ ಆರ್

ವಿಳಾಸ: ಗಿರಿನಗರ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686566952

 

 

 

ಇಟ್ಟಮಡು / ದೇವಗಿರಿ 1 & 2
ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್

ವಿಳಾಸ: ಇಟ್ಟಮಡು / ದೇವಗಿರಿ 1 & 2
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945147
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444031

S-W-5

ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಬನಶಂಕರಿ 3 ನೇ ಹಂತ, ಬನಗಿರಿ ನಗರ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -85
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945198
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444036
ಮೇಲ್: -

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಗ್ನಾ ಲೇಔಟ್
ಹೆಸರು: ಶೇಖರ್

ವಿಳಾಸ: ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಗ್ನಾ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945145
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760990673

ಬನಶಂಕರಿ/ಪದ್ಮನಾಭಾನಗರ

ಹೆಸರು:ಮೇಘಶ್ರೀ

ವಿಳಾಸ: ಬನಶಂಕರಿ/ಪದ್ಮನಾಭಾನಗರ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945146

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844440179

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್/ಎಲೆಚೇನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು:ಪ್ರೀತಿ ಜೆ
ವಿಳಾಸ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ / ಎಲೆಚೇನಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945146
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444034

S-W-6

ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿ ಎ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ:4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಬಿಎಸ್ ಕೆ 6 ನೇ ಹಂತ,ಪವನಪುರ ಎದುರು,ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಲಿಂಗದಿರನಹಳ್ಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು -62

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28611826

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900462602

ಮೇಲ್: -

 

ಲಿಂಗದಿರನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು:
ವಿಳಾಸ: ಲಿಂಗದಿರನಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ

ಹೆಸರು:

ವಿಳಾಸ:

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ - 1
ಹರಿನಾಥ್ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ

2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು -10
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23491123
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444043
ಮೇಲ್: -

N-W-1
ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ‘ಎನ್’ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -10.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945176
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980214906
ಮೇಲ್: - aeenw1@bwssb.gov.in

ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್
ಹೆಸರು:ಸೋಮನಾಥ್
ವಿಳಾಸ:ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945177
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740984172

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್

ಹೆಸರು:ಪುಷ್ಪ
ವಿಳಾಸ:ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945177
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9611838985

ರಾಜಾಜಿನಗರ-1 & 2
ಹೆಸರು: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್
ವಿಳಾಸ: ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945177
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6361611367

ಕೇಥಮರನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್
ವಿಳಾಸ: ಕೇಥಮರನಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945178
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6361611367

N-W-2
ಸುದಶðನ್ ಎನ್ ಪಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಪೀನ್ಯ 2 ನೇ ಹಂತ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -58
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28372030
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9740984166
ಮೇಲ್: -

ಪೀಣ್ಯ
ಹೆಸರು:ಗಣೇಶ್
ವಿಳಾಸ: ಟಿವಿಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಹಂತ, ಪೀನ್ಯಾ, ಎದುರು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560058.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945213
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444068

ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ1
ಹೆಸರು:ಸಂದೀಪ್
ವಿಳಾಸ:ಟಿವಿಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಹಂತ, ಪೀನ್ಯಾ, ಎದುರು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560058.

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945213
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9980914310

ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 2
ಹೆಸರು:ದುಶ್ಯಂಥ್ಥ್
ವಿಳಾಸ: ಟಿವಿಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಹಂತ, ಪೀನ್ಯಾ, ಎದುರು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560058.

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945213
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8904778179

ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ-2

ಮಿರಗಂಜೆ ಮಂಜುನಾಥ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ:ಸುವರ್ಣ ಭವನ 1ನೇ ಮಹಡಿ,18ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೆಶ್ವರಂ  ಬೆಂಗಳೂರು - 560086
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23311337
ಮೊಬೈಲ್: 9743371110

ಮೇಲ್: - eenw@bwssb.gov.in

N-W-3
ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560073
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 28371048
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686448013
Mail: - aeen1@bwssb.gov.in

ಬಾಹುಬಲಿನಗರ
ಹೆಸರು: ಕಾತಿðಕ್ ಮಂಜು
ವಿಳಾಸ: ಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು -560013
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 23452696
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7026328863

ಎಂಇಐ‌ ಲೇಔಟ್-1
ಹೆಸರು: ಕಾತಿðಕ್ ಮಂಜು
ವಿಳಾಸ: ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560073
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760963670

ಎಂಇಐ‌ ಲೇಔಟ್-2

ಹೆಸರು: ಕಾತಿðಕ್ ಮಂಜು
ವಿಳಾಸ: ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್ -2
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760963670

N-W-4
ರಾಮ್ ಕುಮಾರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಸುಂಕಡಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -91.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29558007
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9632435522
ಮೇಲ್: -

ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ / ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ
ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಕುಮಾರ
ವಿಳಾಸ: ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ / ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29558007
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9632435522

 

ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು:ಸುಧಾ
ವಿಳಾಸ: ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:29558007
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7899105384

N-W-5
ಕೀತðನ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, ಹೆಸರಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -73.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7259031533
ಮೇಲ್: -

ಎಂಇಐ‌ ಲೇಔಟ್
ಹೆಸರು: ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ
ವಿಳಾಸ:: ಎಂಇಐ‌ ಲೇಔಟ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900934709

ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ-1

ನಾಗರಾಜು ಕೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು: ಲಿಡೋ ಮಾಲ್, ಹಲ್ಸೂರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು -08
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945159
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444049
ಮೇಲ್: -aeese1@bwssb.gov.in

S-E-1
ನಯೀಮುಲ್ಲಾಶರೀಫ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು: ಲಿಡೋ ಮಾಲ್, ಹಲ್ಸೂರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು -08
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945159
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444052
ಮೇಲ್: -

ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಹೆಸರು:ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಬಾಲ್

ವಿಳಾಸ :ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದೆ, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು: -560025
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945160
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8050923938

ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್
ಹೆಸರು: ಡಿ ಎಸ್ ರಂಗಯ್ಯ
ವಿಳಾಸ: ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಫಾತಿಮಾ ಬೇಕರಿಯ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: -560025.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945161
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8197988300

S-E-2
ಕನಕರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು: ಲಿಡೋ ಮಾಲ್, ಹಲ್ಸೂರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು -08
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945159
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444118
ಮೇಲ್: -aeese1@bwssb.gov.in

ಹಲಾಸೂರ್

ಹೆಸರು: ರವಿಕಿರಣ್ (ಐ/ಸಿ)
ವಿಳಾಸ: ಹಲಾಸೂರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9945856623

ದೊಮ್ಲೂರ್
ಹೆಸರು: ಮಮತಾ ಎಂ ಎಚ್
ವಿಳಾಸ: ದೊಮ್ಲೂರ್
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8494985193

ಮಾರತಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು: ರವಿ ಕಿರಣ್
ವಿಳಾಸ: ಮರಾಠಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9945856623

S-E-3

ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ರಸ್ತೆ, ಕುಡ್ಲು ಜಿಎಲ್ಆರ್ ಕುಡ್ಲು, ಅರಲೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448839868
ಮೇಲ್: -

ಹರಲೂರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ(ಜೆ ಇ)
ವಿಳಾಸ: ಹರಲೂರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9900774490

ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ-2

ಬಸವರಾಜು ಎನ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: ಕಪಿಲಾ ಭವನ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -41.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22945389

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9113042980
ಮೇಲ್:

S-E-4
ಧನ್ವಂತ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಂದೆ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945163
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7760963674
ಮೇಲ್: - aeese2@bwssb.gov.in

ಇಂದಿರಾನಗರ
ಹೆಸರು: ಶಶಿಕುಮಾರ
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 1 ನೇ ಅಡ್ಡ, ಇಂದಿರಾನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945164
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6361028870

ಜೆಬಿ ನಗರ / ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ
ಹೆಸರು: 
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ 3 ನೇ ಹಂತ, ಜೆಬಿಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945165
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9880874543

ಎಚ್‌ಎಎಲ್
ಹೆಸರು: ಪೂಣಿðಮ
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ 3 ನೇ ಹಂತ, ಜೆಬಿಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945165
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7892388927

ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ
ಹೆಸರು: ಸಹನಾ ಎಂ
ವಿಳಾಸ: ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು, ಹತ್ತಿರ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು-560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನ್‌.ಎ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9845444035

ಬೈಯ್ಯಪನಹಳ್ಳಿ
ಹೆಸರು: ಪೂಣಿðಮ
ವಿಳಾಸ: 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ 3 ನೇ ಹಂತ, ಜೆಬಿಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560038
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945165
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7892388927

S-E-5
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: # 17, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು -560034
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945243
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9591988970
ಮೇಲ್: - aeese3@bwssb.gov.in

ಬೆಲ್ಲಂದೂರು
ಹೆಸರು: 
ವಿಳಾಸ: 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಲ್ಲಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560034
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686566948

ಕೋರಮಂಗಲ -2
ಹೆಸರು: 
ವಿಳಾಸ: 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಲ್ಲಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560034
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686566948

ಕೋರಮಂಗಲ -1
ಹೆಸರು:ಗಜಾನನ

ವಿಳಾಸ: 17 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560034
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945153
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444056

S-E-6
ಯಶವಂತ್ ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: 9 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಟಿಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು -76.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945392
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444042
ಮೇಲ್: -

ಬಿಟಿಎಂ 1
ಹೆಸರು: ಹರೀಶ್ ಎಚ್.ಬಿ.
ವಿಳಾಸ: 9 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560076
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945151
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9538897735

ಬಿಟಿಎಂ 2
ಹೆಸರು: ಹಷð
ವಿಳಾಸ: 9 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560076
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945151
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9986555502

ಬಿಟಿಎಂ 3
ಹೆಸರು: ಹಷð
ವಿಳಾಸ: 9 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಟಿಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560076
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945151
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9986555502

ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ
ಜಗ್ಗದಿಶ್ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: # 026, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರಸ್ತೆ, 18 ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22945124

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444070
ಮೇಲ್: -

N-E-1

ಜಿ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿಳಾಸ: # 115, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ,, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರಸ್ತೆ, 18 ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945131
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845444495
ಮೇಲ್:

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಹೆಸರು:ಸುಹನ
ವಿಳಾಸ: 15 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಸಂಪೀಗೆ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945134
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8147583759

ಯಶವಂತಪುರ
ಹೆಸರು:ಸಾಗರ

ವಿಳಾಸ: ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560022
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945132
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8310022916

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ
ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದರಾಜು
ವಿಳಾಸ: ರೈಲ್ವೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560021
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945133
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9611445594

ಭಾಷ್ಯಾಮ್ ಪಾರ್ಕ್
ಹೆಸರು:ಕಿಶೋರ
ವಿಳಾಸ : 9 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎದುರು, ಭಾಷ್ಯಾಮ್ ನಗರ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560021
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:22945189
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8217296837

N-E-2
ಶೈಕ್ ಮೊಹಮದ್ದ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಳಾಸ:  ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ

18ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು– 560055.
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945135

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9591987961

ಮೇಲ್:

 

ಜಯಮಹಲ್
ಹೆಸರು:ಜಯಶ್ರಿ
ವಿಳಾಸ : 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಂದಿ ದುರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಜಯಮಹಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು: 560046
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945137
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6360288305

ಕೆಜಿ ಟವರ್ / ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಟವರ್
ಹೆಸರು: ಜಯಶ್ರೀ
ವಿಳಾಸ: 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಾಶ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560072
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945136
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6360288305

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್
ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರಿ ಬಾಷಾ
ವಿಳಾಸ: ಜಲಾಶಯ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 5600020
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945138
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9108354491

ಸಂಜಯ್ ನಗರ
ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರಿ ಬಾಷಾ
ವಿಳಾಸ: ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560094
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9108354491

ಹೊಸ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ರಸ್ತೆ
ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರಿ ಬಾಷಾ
ವಿಳಾಸ: ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಲೇ ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560054
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22945245
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9108354491

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-04-2024 03:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080