ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರ ಕಚೇರಿಗಳು

 

Name of the Officer

Designation

Internal

Mobile

Office

ಶ್ರೀಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಎ ಎನ್

ಡಿಸಿಇ (ಕೆ)

567

9108024354

22945103

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಿ ಜೆ

ಡಿಸಿಇ (ಎಂ)-1

 

9448557050

 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯಕುಮಾರಿ ಐ ಕೆ

ಡಿಸಿಇ (ಎಂ)-2

519

9686566945

 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ‌ ಡಿ. ಎಸ್

ಡಿಸಿಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ)

575

9108024356

 

ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ-01 (ಕೆ) – ಒ&ಎಂ

 

8127467686

 

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಎಂ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ-02 (ಕೆ)

 

9611195512

22945103

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)

539

8197998490

22945108

ಶ್ರೀ ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ ಪೂರ್ವ)

 

9845233444

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮಿಚೆಲ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ ಪಶ್ಚಿಮ)

 

9591987951

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ ಶೃತಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ-01 (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ಪೂರ್ವ

577

8050136952

 

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ವೈ.ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ-02 (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ಪಶ್ಚಿಮ

638

9980192060

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿ ಎಚ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ (ವಿನ್ಯಾಸ) & (QA)

605

8951026806

22945340

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಎಂ.ವಿ

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)

 539

9901895758

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಬಾಗೆವಾಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಎಇ (ಕೆ-ಒ&ಎಂ)

 

 

8747843326

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನನ್ಯ

ಎಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ಪೂರ್ವ

 

9731180281

22945106

ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತ  ಎಸ್ ಎಸ್

ಎಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ಪಶ್ಚಿಮ

 

9900589928

 

 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪಿðತ ಜೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ (ದಕ್ಷಿಣ)

 

9483743525

22945105

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಎಇ (ದಕ್ಷಿಣ)

 

8548853720

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತ ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಟಿ.ಎ (ಉತ್ತರ)

 

9620975514

 

ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ಎಸ್ ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಎಇ (ವಿನ್ಯಾಸ) & (ಕ್ಯೂಎ)

     

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಎಇ (ಉತ್ತರ)

 

8105785607

 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂಜಾರಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಜೆಇ (ಪಶ್ಚಿಮ)

 

8147312451

22945105

ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿ  ಕೆ

ಪಿ.ಆರ್.ಒ

527

 

22945114

ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ಸಂತೋಷ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

507

9972368978

22945238

ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ

 

9243113564

22945220

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕದೇವಿ

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

500

9986568001

22945122

ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್

ಎಸಿ (ಲೆಕ್ಕ & ತೆರಿಗೆ)

506

9845699189

22945217

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ ಎಸ್ ಪಿ

ಎಒ(ಎಂ) & (ಐಎಡಬ್ಲ್ಯು)

538

9986211173

22945219

ಶ್ರೀ ನೇತ್ರನಂದ

ಎಒ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ)

548

 

22945121

ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಆರ್

ಎಸಿ (ಲೆಕ್ಕ)-2

529

9901538824

22114302

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ

 ಎಒ (ಕಾವೇರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ & ಪಿಂಚಣಿ)

558

8123553960

22945218

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ

ಎಒ (ಆರ್ ) ಪೂರ್ವ

558

 

22945218

ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಕಾಂತಿ

ಎಒ (ಆರ್ ) ಪಶ್ಚಿಮ

558

9343707800

22131105

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ

ಎಒ (ಆರ್ ) ಉತ್ತರ

558

8861156588

22945218

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ

ಕಾವೇರಿ ಭವನ

508

 

22945100

ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಎಒ (ಆರ್ ) (ದಕ್ಷಿಣ)  -

ಪ್ರಭಾರ 

   9481412931  

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ) ಕಛೇರಿ

ಕಾವೇರಿ ಭವನ

523

 

22945224

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

ಕಾವೇರಿ ಭವನ

511

 

22945102

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಎಂ

ಸಿ.ಇ ರವರ ಪಿ.ಎ ಪೂರ್ವ & ಪಶ್ಚಿಮ)

502

9845444088

22945100

ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿ.ಎ

502

7899777726

22945100

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಎಂ

ಇಐಸಿ ರವರ ಪಿ.ಎ

516

9900196426

22945105

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ವಿ

ಸಿ.ಇ ರವರ ಪಿ.ಎ (ದಕ್ಷಿಣ)

626

8197908729

22945244

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ

ಸಿಎಒ-ಎಸ್ ರವರ ಪಿ.ಎ

511

9620522209

22945102

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು

ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಡ್

557

9901603324

22945128

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ
ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
(ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

 

 

 

ಶ್ರೀ ಯೋಗೆಶ್

ಸಹಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ

 

8147749510

 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್

ಲೆಕ್ಕಧಿಕಾರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಡ್

510

9916499137

22945224

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ

ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. IISc. ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಶ್ರೀ. K. R ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, CE (ನಿವೃತ್ತ), BWSSB

ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಮೃತೂರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, IISc

ಸದಸ್ಯ

ಡಾ. ಹೊಯ್ಸಳ ಚಾಣಕ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, IISc

ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಬಯೋಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಗುರ್ರಾಳ ಗುರುನಾಥ, ಸಹಾಯಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, IISc

ಸದಸ್ಯ

FA, CAO, EIC & BWSSB ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) - ರಾಜೀವ್ ಕೆ ಎನ್-9845444114

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1) - ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ- 9886179260

 

ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-1

ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ

9611302106

22879549

ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-1- 1

 

9591987957

28371049

ಗಂಗಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-1-2

 

9972438647

29745522

ಪವನ್ ಎಂಜೆ

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-1-1

 

9108697501

 

ಆನಂದ ಕೆ ಎಂ

ಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-2

ಬೈಟರಾಯನಪುರ

9686706768

22945268

ಚಂದನ್ ಎಸ್

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-2-1

 

9449390066

 

ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಕೆ

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-2- 2 

 

8197382595

 

ನಟರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಂ

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-2-1

 

7259103433

 

ವೇಣುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-2-2

 

9972456860

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-2)-ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೆ ಎಲ್- 9591987965

 

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿ ಕುಚಂಗಿ

ಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-3

ಬೊಮನಹಳ್ಳಿ

9845260752

22945237

ರಂಗಪ್ಪ

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-3-1

ಪೈಪ್  ಲೈನ್

ಕಾವೇರಿ -1

8892965531

 

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-3-2

ಬೆಳ್ಳಂದೂರು

9686572469

 

ರಾಕೇಶ್ ಕೆ ಎಂ

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-3-1

 

6360968583

 

ಬಸವರಾಜು ಎನ್

ಜೆಇ

 

9986957282

 

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೆ ಎಲ್

ಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-4

ಮಹದೇವಪುರ

9591987965

22945203

ಶಶಿಕಿರಣ್

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಸ್ಟ್)-4-1

ಹೊರಮಾಯು ಪೈಪ್ ಲೈನ್

9591987965

 

ಆನಂದ್ ಎಸ್

ಎಇಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-4-2

 

7975488206

 

ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಲ್

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-4-1

 

8123735994

 

ಚೈತ್ರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಎಇ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-4-2

 

8618910263

 

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ & ಡಿಸಿಬ್ಲ್ಯೂ) - ಸುಧೀರ್ .S – 9845444129)

 

ಹರ್ಷ ಎ

ಇಇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9740061183

22945205

ಲಕ್ಷ್ಮಿ .ಎ

ಎಇಇ

 

9880866807

 

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎಚ್ ಟಿ

ಎಇಇ

 

8971224477

 

ದೇವರಾಜ್.ಪಿ

ಜೆಇ

 

9148606637

 

ಸುಮಂತ್

ಇಇ ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9845444089

 

ಶ್ರೀಧರ್

ಎಇಇ (ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ)-1

 

8867218207

 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆ ಸಿ

ಎಇಇ (ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ)-2

 

9686572645

 

ಲಿಂಗಬಸಪ್ಪ

ಪಡಿಯಪ್ಪನವರ್

ಎಇ

 

9591987964

 

 

 

ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ) ಯೋಜನೆಗಳು- ಕೆ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ – 9845444045 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ-1) - ರಮಾನಂದ - 9980402831

ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಯತ್ನಟ್ಟಿ

ಇಇ ಕೆ-1

T.K Halli

9980519212

ಪಲ್ಲವಿ ಬಿ ಆರ್

ಎಇಇ(ಕೆ)-1-1

 

7259268735

ಇತಿಹಾಸ್.ಡಿ. ಧರೆಪ್ಪಗೋಳ್

ಎಇ

 

7411363214

ಮಂಜುನಾಥ .ಎಸ್

ಎಇಇ(ಕೆ)-1-2

 

7204586933

ಶಿವಕುಮಾರ ಚಲವದಿ

ಎಇ

 

7411680899

ಇಇ ಕಾವೇರಿ -2 ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ .ಆರ್

ಇಇ ಕೆ-2

ಕಪಿಲ ಭವನ

9845444012

ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎಸ್

ಎಇಇ ಕೆ-2-1

ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ

9448684960

ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎಚ್

ಎಇ

 

9980410394

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಜೆ

ಎಇಇ ಕೆ -2-2

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

7353068498

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಓ

ಎಇಇ ಕೆ -2-3

ತಾತಗುಣಿ

7019531192

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಎಇಇ ಕೆ -2-4

 

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾವೇರಿ)ಯೋಜನೆಗಳು -2- ಕೆ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್ 9845444059

ಇಇ ಕಾವೇರಿ -3 ವಿಭಾಗ

ಧರಣೇಶ್ ಜೆ

ಇಇ ಕೆ-3

ಕಪಿಲ ಭವನ

9740956699

ಸಂದೀಪ್ .ಆರ್

ಎಇಇ ಕೆ-3-1

 

9902138555

ಸಿ.ಎನ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್

ಎಇ

 

8553169842

ಲಾಡಲೇಸಾಬ್ ನಾಲತವಾಡ

ಎಇಇ ಕೆ-3-2

 

9591987956

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್

ಎಇ

 

8050682476

ಶ್ವೇತಾ

ಎಸ್

 

9632643941

 

ಇಇ ಕಾವೇರಿ -4 ವಿಭಾಗ

ದೀಪಕ್ ಕೆ ವಿ

ಇಇ ಕೆ-4

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9845444139

ಫರ್ಹಾ ಅಶ್ರಫಿ

ಎಇ

 

8951236568

ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ

ಎಇಇ ಕೆ-4-1

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9148346444

ಆನಂದ್ ಪಾಡಿ

ಎಇ

 

8970427951

ರುದ್ರೇಶ್ ಎಚ್ ಕೆ

ಎಇಇ ಕೆ-4-2

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9845441415

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎಚ್.ಟಿ

ಎಇ

 

8971224477

 

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ ಒ&ಎಂ) - ರಾಜಶೇಖರ್ A-9845694593 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ- ಒ&ಎಂ)-1 ರಾಘವೇಂದ್ರ . ಸಿ. ಪಿ -9611128372

ಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1 ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ

 

ನರೇಶ್ ಬಿ.ಕೆ

ಇಇ ಕೆ-( ಒ&ಎಂ)-1

ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ

9844007240

ತನುಶ್ರೀ ಎಂಕೆ

ಎಇ

ಇಇ ಕೆ- ಒ&ಎಂ -1

8971795448

ಪ್ರೀತಂ ಡಿಎನ್

ಎಇ

ಇಇ ಕೆ- ಒ&ಎಂ -1

8123340733

ರಘು ಎಂ

ಎಇಇ ಕೆ -( ಒ&ಎಂ)-1-1

 

8892151475

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ

ಎಇ

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-1

7019331323

ಶಶಿರೇಖಾ ಜಿ

ಎಇ

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-1

9886034207

ವಿನೋದ್ ರಾಜ್

ಜೆಇ

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-1

7353335842

ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಪಿ

ಜೆಇ (O)

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-1

8861055105

ನಂಜುಂಡ.ಸಿ

ಜೆಇ (O)

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-1

7975627458

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್

ಎಇಇ ಕೆ –

( ಒ&ಎಂ)-1-2

 

9964619004

ವಸೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಎನ್

ಎಇ

ಎಇಇ ಕೆ ಒ&ಎಂ -1-2

9686572644

ಚೇತನ್ ಜಿ.ಆರ್

ಜೆಇ

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-2

7795344560

ನಾಗೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ

ಜೆಇ (O)

ಎಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -1-2

9916444454

ಇಇ ಕೆ-( ಒ&ಎಂ)-2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾತಗುಣಿ

 

ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಟಿ ಪಿ

ಇಇ ಕೆ -( ಒ&ಎಂ)-2

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

9686572639

ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಎಇಇ ಕೆ -( ಒ&ಎಂ)-2-1

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

7349431445

ಯಶವಂತ ಗುಂಜಲಿ

ಎಇ

 

9686572638

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್

ಎಇ

 

9845781495

ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಎಲ್

ಜೆಇ

 

9844300688

ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ್

ಎಇಇ ಕೆ –

(ಒ&ಎಂ)2-2

ತಾತಗುಣಿ

9686572639

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎರಗಾರ

ಎಇ

 

9686572635

ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್

ಎಇ

 

9686572642

ಸದಾನಂದ್ ಕಾಖಂಡಕಿ

ಎಇಇ ಕೆ –

(ಒ&ಎಂ)2-3

ತಾತಗುಣಿ

9891987954

ಶಾಮಣ್ಣ ಡಿ

ಜೆ ಇ (O)

   

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು - ಕೆ-( ಒ&ಎಂ)-2 ಚಲಪತಿ ಎನ್ -9845444101

ಇಇ ಕೆ -( ಒ&ಎಂ) -3 ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರಘಟ್ಟ

 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಎನ್

ಇಇ -( ಒ&ಎಂ)-3

ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ

9591874457

ಸದಾನಂದ ಕಾಖಂಡಕಿ ಪಿ

ಎಇಇ ಕೆ -( ಒ&ಎಂ)-3-1

ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ

9845655146

ರಮೇಶ್

ಜೆಇ

 

8548847375

 

ಇಇ ಕೆ - ಒ&ಎಂ -4 ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ  ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ

 

ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಟಿ ಪಿ

ಇಇ ಕೆ (ಒ&ಎಂ)-4 ಮತ್ತು ಆಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಘಟಕ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

(ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ

9448473781

ಎಸ್.ವಿ.ಮೋಹನ್

ಎಇಇ ಕೆ –

(ಒ&ಎಂ)-4-1

ಟಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ

9845444119

 

ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ಪೂರ್ವ –ಬಿ.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ್ - 9845444050

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್) ಪೂರ್ವ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-9845444121 ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿ

ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಟಿ

ಇಇ

(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್ -ಸಿವಿ)

3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಒಎಂಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್,

ಬಾನಾಸವಾಡಿ

9845444146

29530075

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಎಇಇ

(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್ ಸಿವಿ)-1

ದೊಮ್ಮಲೂರು ಅಮರಜ್ಯೋತಿ  ಲೇಔಟ್

9880341992

 

ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ ಆರ್

ಎಇಇ

(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್ ಸಿವಿ)-2

3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಒಎಂಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಬಾನಾಸವಾಡಿ

9741962063

 

ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಎಇ

 

9740061631

 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್

ಎಇ

 

8660190450

 

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಣಿವೆ

 

ದೇಸಾಯಿ ಡಿ

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್-ಕೆ&ಟಿ)

ಕಪಿಲ ಭವನ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್

7975173499

 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಸಮನಿ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್-ಕೆ&ಟಿ)-1

 

9590595245

 

ಸಕೇಲಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಜೆಇ

 

9480917913

 

ಹರ್ಷ

ಎಇ

 

9008296095

 

ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್-ಕೆ&ಟಿ)-2

 

9482516999

 

ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ಎಇ

 

9611344533

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಈಸ್ಟ್ ) – ಟಿ.ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ -9731300882

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕಣಿವೆ

 

ಗಂಗಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಸಿವಿ)

 

9880564146

 

ಉಷಾರಾಣಿ
ಆರ್

ಎಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿವಿ -1

 

 

 

ಲಿಂಗರಾಜು ಎಂ

ಎಇ

 

9480999759

 

 

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಣಿವೆ

 

ಮಧುಶ್ರೀ ಪಿ ಎಸ್

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಕೆ&ಟಿ)

 

9591987952

 

ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಕೆ&ಟಿ)-1

 

9845444154

 

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್) - ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ-9980111851 ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿ

ಪವನ್ . ಎನ್

ಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿ

ಕೆ.ಸಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿ.ನಾಗ ವಾರ. ಯಮಲೂರ್ (ಪೋಸ್ಟ್)

77609-90339

ಪ್ರಕಾಶ್ ಸತೆನಹಳ್ಳಿ

ಎಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಸಿವಿ -1

ಕೆ.ಸಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿ.ನಾಗ ವಾರ. ಯಮಲೂರ್ (ಪೋಸ್ಟ್)

9008380605

ಲಿಖಿತಾ ಎಸ್.ಆರ್

ಎಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಸಿವಿ -2

ಕೆ.ಸಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿ.ನಾಗ ವಾರ. ಯಮಲೂರ್ (ಪೋಸ್ಟ್)

9902785859

ಲಿಂಗರಾಜು ಎಂ

ಎಇ

 

9901546377

ಮೇಘಾಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್

ಎಇ

 

7338413984

 

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಣಿವೆ

 

ರಘು ಆರ್

ಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ&ಟಿ

 

9845444084

ಆದರ್ಶ ಡಿ ಕೆ

ಎಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ&ಟಿ -1

 

9353684368

ಜಗದೀಶ್ ಆರ್

ಎಇಇ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ&ಟಿ -2

 

9902249333

 

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್) ಪಶ್ಚಿಮ – ಟಿ.ಬಿಂದು -9980402920

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜಾಲ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ

 

 

ನವನೀತ್ ಕೆಎಲ್

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ.ವಿ)

 

ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ

99023-28789

ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎನ್

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ.ವಿ)-1

 

 

8088327883

ಬಸವರಾಜು

ಜೆಇ

   

7019565249

ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಿ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ.ವಿ)-2

 

 

8904916890

ದೀಪಾ ಜೆ

ಎಇ

 

 

9945953666

 

ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ

 

ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿ

(ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ - ಎಚ್&ಎವಿ)

 

ಹೆಬ್ಬಾಲ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಎದುರು ನಾಗವಾರ ಕೆರೆ

 

ಅನಸೂಯಾ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಚ್&ಎವಿ)-1

 

 

9845444007

ಶೇಖರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಚ್&ಎವಿ)-2

 

 

8073571971

ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ

ಜೆಇ

 

 

8971700387

 

ಪಶ್ಚಿಮ-ಬಿ.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ್-9845444050 ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ಟಿಪಿ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ

 

ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ)-ವಿ.ವಿ

ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ

9036560649

28600907

ಯತಿರಾಜ್ ವಿ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ)- ವಿವಿ-1

 

9066565765

 

ಸೈಯದ್

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ)-ವಿವಿ -2

 

9686355795

 

ಗಿರಿವಾಸ್ ಎಂ ಎನ್

ಜೆಇ

 

9740061797

 

ಅಭಿನಂದನ್

ಎಇ

 

8310279261

 

 

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಕಣಿವೆ

 

ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿ

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಎಚ್&ಎವಿ)

 

 

9742197215

 

ರಾಜೇಶ್ ಕೆ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ –ಎಚ್&ಎವಿ)-1

 

 

7022227230

 

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ - ಎಚ್&ಎವಿ)-2

 

 

7022227230

 

ಮಂಜುನಾಥ್

ಎಇ

 

9945591037

 

ರವೀಂದ್ರ

ಎಇ

 

9241712021

 

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್) - ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-9845444096 ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ

 

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ t- ವಿ.ವಿ)

ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್

9591987953

29901220

ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ವಿ.ವಿ)-1

 

9741162311

 

ಸ್ಮಿತಾ

(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ವಿ.ವಿ)-2

 

9900047633

 

ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ್

ಎಇ

 

9739731098

 

 

 

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಕಣಿವೆ

 

ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

ಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಪಿ - ಎಚ್&ಎವಿ)

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಹೊರ ಉಂಗುರ

ರಸ್ತೆ, ಎದುರು

ನಾಗವಾರ ಕೆರೆ

9036560649

 

ಸುನಿಲ್

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ - ಪಿ - ಎಚ್&ಎವಿ)-1

 

7619626888

 

ದೊಡ್ಡವೀರಪ್ಪ

ಎಇಇ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ –ಪಿ- ಎಚ್&ಎವಿ)-2

 

9731870251

 

ಧನಂಜಯ್ ಬಿ

ಎಇ

 

9901299632

 

 

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗು.ಆ) - ಜಯಶಂಕರ್-9845444009-22945340 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗು.ಆ)-ಸನತ್ ಕುಮಾರ್-9663319595

ಬಸವರಾಜು

ಇಇ

9886146936

ಚೇತನಾ ಕುಮಾರಿ.ಎಸ್

ಎಇ

9964917814

ಪಲ್ಲವಿ ಎನ್

ಎಇ

7337810347

ಎಸ್ ಸಿದ್ದರಾಜು

ಜೆಇ (O)

9742231059

ಸಿದ್ದರಾಯ ತಾವ್ರೇಕೆಡ್

ಎಇಇ-(ಬೋರ್ ವೆಲ್)-1

9738680018

ಸಾಗರ್

ಎಇ

8310022916

ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಜೆಇ

9945513568

ವಿ ಎನ್ ಮುರಳಿ 

ಜೆಇ (O)

9141364401

ವಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಜೆಇ (O)

9980820899

ಮಧು ಟಿ.ವೈ

ಎಇಇ-(ಬೋರ್ ವೆಲ್)-2

9964031411

ಸೋಫಿಯಾ ಬಾನು

ಎಇ

9353664539

ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್

ಜೆಇ (O)

9449617881

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಸಿ

ಜೆಇ (O)

9019688118

ಹರೀಶ್ ಎಚ್.ಪಿ

ಎಇಇ-(ಬೋರ್ ವೆಲ್)-3

9632349063

ವೈ.ರಂಗರಾಜು

ಎಇ

7760993684

ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಜೆಇ (O)

9448336085

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್

ಎಇಇ-(ಬೋರ್ ವೆಲ್)-4

7892794537

ಸುನಿತಾ ವೈ.ಕೆ

ಜೆಇ

8050305175

ಎಸ್.ರವಿಚಂದ್ರ

ಜೆಇ (O)

9071712355

ರಾಜು

ಜೆಇ (O)

7019862110

ಬಿ.ರಾಮೇಗೌಡ

ಜೆಇ (O)

9739925888

 

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ

ವಿದ್ಯಾ ಕಾನೋಜಿ

ಇಇ (ಕ್ಯೂಎ)

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9845808580

ರಘುನಂದನ್ ಜಿ.ವಿ

ಎಇಇ ಕ್ಯೂಎ -1

 

7022664676

ಉಮಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಎಇಇ ಕ್ಯೂಎ -2

 

9845709935

ಆಸ್ರಾ ಬಾನು ಸಿ.ಜೆ

ಎಇಇ ಕ್ಯೂಎ -3

 

8762375605

ಫರಾಹಾ ಬಾನು ಎಫ್

ಜೆಇ

 

8105983297

ಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಜೆಇ

 

7019236647

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿನ್ಯಾಸ) ವೃತ್ತ-ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಎಸ್-77609-63673

ವಿನ್ಯಾಸ-ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ

ಸುಹಾಸ್ ಎಚ್.ಪಿ

ಇಇ

9845444046

ಸಿಂಧು ಸಿ.ಎನ್

ಎಇಇ

8147222880

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ

ಎಇಇ

9108024357

ಹನುಮಂತ ಸಿ.ಎಂ.

ಎಇಇ

8147690645

ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್

ಎಇಇ

9900563186

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಿಎಂ

ಎಇ

8296347575

ಅಮರಕೃಷ್ಣ

ಎಇ

6363000867

ಮಧುಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ

ಜೆಇ

9091522580

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 

ಜೆಇ

8317449494

 

ವಿನ್ಯಾಸ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್

ಇಇ

9686917866

29917885

ಮುಕುಂದ್ ಸಿ.ಎಂ.

ಎಇಇ

9845451381

 

ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಬಿ.

ಎಇಇ

9892522554

 

ಪಲ್ಲವಿ ಎನ್

ಎಇ

7337810347

 

ರಂಗರಾಜು ವೈ.

ಎಇ

7760993684

 

ರವಿಚಂದ್ರ ಎಸ್

ಜೆಇ (O)

9071712355

 

 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಂಐಸ್ & ಐಟಿ) ಸರ್ಕಲ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂಐಸ್)-ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ -7760990274

ಶಿಲ್ಪಾ ವಿ

ಇಇ (ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟಿ)

9591987958

ಕವಿತಾ ಕಲಾ ಸಿ

ಎಇಇ -1

9740617662

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾದv.ಕೆ

ಎಇಇ -2

9591987959

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್

ಎಇ

8088800910

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ:

ದಿವ್ಯಾ ಪಿ.ಎಸ್

ಇಇ

9686500594

 ಅನುರಾಧ ಎಸ್ ಕಂಕಣವಾಡ್

ಎಇಇ (ಎಂಐಸ್)-1 

8867452422 

ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ

ಎಇ (ಎಂಐಸ್)-1

7411753585

 
ಲಿಕಿತಾ

ಎಇಇ (ಎಂಐಸ್)-2 

 

ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ

ಎಇ (ಎಂಐಸ್)-2 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

7411753585

 ಪುಷ್ಪಲತಾ

ಎಇಇ (ವಿನ್ಯಾಸ-ಸಿವಿಲ್ & ಕಟ್ಟಡ.ನಿ)-3

 

ದಿನಕರ ಎಸ್.ಎನ್

ಎಇ (ವಿನ್ಯಾಸ-ಸಿವಿಲ್ & ಕಟ್ಟಡ.ನಿ)-3 (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ

ಶಿಲ್ಪಾ ಹಳಿಯಾಳ

ಇಇ

9900507373

ಆಶಾ ಎಂ.ಆರ್.

ಎಇಇ-1

9886838885

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ.ಆರ್.

ಎಇಇ-2

9740984164

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಸುರೇಶ್ ಬಿ -9845444006 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (UFW)-ಬಿ ಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್-9845444117

 

ಸಂಗೀತಾ ಎಸ್.

ಇಇ (UFW)-1

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

77609-93678

8023462557

ಕೇಶವ ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ

ಎಇಇ (UFW)-1

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

98453-12814

 

ರವಿಚಂದ್ರ ಆರ್

ಎಇ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

98445-06055

 

ನಳಿನಿ ಎಂ

ಇಇ (UFW)-2

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9686566943

 

ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್

ಜೆಇ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

9900393036

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-05-2024 12:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080